perjantai 16. joulukuuta 2011

Tarinoiden tuotteistamista yhteisödraaman keinoin

Kuulin eilen hankkeesta, jossa on hienosti tuotteistettu paikallisiatarinoita draaman keinoin. Varsinais-Suomen näyttämö- ja esitystaiteen yhteenliittymä Framil ry on toteuttanut Kylämatka-hankkeen, jossa on tehty teatteriesityksiä paikalliseen historiaan ja paikallisten ihmisten tarinoihin pohjautuen. Kylämatka-hanketta on ollut osa Turun kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelmistoa ja sitä on toteutettu esimerkiksi Kaarinassa, Merimaskussa, Muurlassa, Raisiossa ja Sauvossa.

Kylämatka-hankkeessa on kerätty tarinoita erilaisin keinoin (esim. haastattelut ja draamaharjoitteet) ja työtä ovat ohjanneet teatterin ammattilaiset yhteisöllisen teatterin metodeita käyttäen. Esiintyjinä on ollut paikallisia ihmisiä. Näin on syntynyt tarinoita ja teatteria yhteisestä muistista muisteludraaman keinoin. Esitykset on viety sinne mistä tarinatkin ovat löytyneet.

Yhteisödraama on taidemuoto, jossa tavalliset ihmiset toteuttavat omalle yhteisölleen tärkeitä teemoja. Menetelmä vaikuttaa loistavalta tavalta säilyttää ja jakaa tarinoita. Kylämatka-hanke on toiminut paikallisen identiteetin vahvistajana esimerkiksi kuntaliitosmelskeissä, sillä monet liitoksen kokeneet kylät ovat saaneet omia pieniä tarinanäytelmiään ja tätä kautta on panostettu niiden oman historian esilletuomiseen ja tuettu kyläläisten omaa yhteisöllisyyttä.

Etelä-Karjalassakin on hyödynnetty ”oman kylän” tarinoita draaman keinoin ja lisää tämän tyyppistä toimintaa olisi mukava saada. Keväällä 2009 teatteriohjaaja Janne Saarakkala keräsi kaupunkilaisten vapaudenkokemuksiin ja vapaudenpaikkoihin liittyvä tarinoita ja teki niistä pieniä teatteriesityksiä, joita esitettiin samana kesänä eri paikoissa Lappeenrantaa. Hankkeen blogia ”Vapaata Lappeenrantaa etsimässä” ei kuitenkaan enää verkosta löydä, mikä on harmillista. Vuonna 2010 Lappeenrannan teatterikerho ry toteutti Skinnarilan hovissa Toivo ja Alma Kuulan elämään perustuvan näytelmän, joka sekin vietiin autenttiseen ympäristöön. Nämä ovat hyviä esimerkkejä paikallisten tarinoiden tuotteistamisesta, mutta olisi hienoa nähdä koko Etelä-Karjalan oma Kylämatka, jossa jokaisen kunnan omia tarinoita tuotaisiin kaiken kansan nähtäväksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti