tiistai 3. tammikuuta 2012

Taipalsaaren laivat / The Boats of Taipalsaari in Lake Saimaa / Пароходы из Тайпалсаари на озере Саймаа

Taipalsaaren kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi sen sijainti Saimaan rannoilla. Vesi oli 1900-luvulle saakka monesti sujuvin liikenneväylä. Maantieverkko oli harva ja tiet olivat talvella kulkukelvottomia.

1800-luvun loppupuolella höyrylaivaliikenne alkoi kehittyä. Tulloin muodostui Saimaan kaupunkien välinen säännöllinen laivaliikenne: vuorolaivat kuljettivat sekä rahtia että matkustajia. Laivaliikenteeseen ja vesilläliikkumiseen liittyen Taipalsaarella onkin kerrottu monta tarinaa. Vesillä liikkuminen ja veden ääressä asuminen olivat taipalsaarelaisille 1900-luvun puoliväliin saakka luontevia ja arvostettuja asioita. Taipalsaarelaismiehen oli perimätiedon mukaan turha haaveilla vaimosta ellei takana ollut vähintään yhtä kesää laivatöissä.


Kuvassa Taipalsaari-Lappeenranta-väliä 1930- ja 40-luvuilla kulkenut Salmetar.
Kuvan lähde: Turun matkustajahöyrylaivat -sivusto


Tässä joitain muistoja Taipalsaaren laivaliikenteeseen liittyen:

Kerran 1940-luvun loppupuolella Tuulikki tuli Lappeenrannasta päin. Se oli huudattanut tuloaan Haikkaanlahden laituriin, kun huomattiin, että "Leikkalan Tohtoori" Eliel Lagercrantz istui laiturin penkillä. Leikkalan rannassa käytiin vain, kun laiturilla oli matkustaja odottamassa. Tohtori lähti jo kävelemään poispäin,kun perämies Hömppi huomasi hänet ja huusi kapteeni Tikkaselle, että pitäisi varmaan hakea tohtori, joka saattoi olla matkalla Savitaipaleelle. Kapteeni käänsi laivan ja tohtori haettiin. Tohtori jäi kuitenkin laivasta jo Haikkaanlahden laiturilla ja kysyi Vitikaisen Onni-pojalta, missäs Väinö-isäsi on, kun olisi hänelle asiaa. Väinö Vitikainen oli pellolla Leikkalan rajalla lähellä tohtorin taloa, joten tohtori lähti kävelemään takaisin kotiaan kohti.

-

Laivoissa kuljetettiin maataloustuotteita Lappeenrantaan torille kaupattavaksi. Kyydissä saattoi olla myös eläimiä, jotka oli joko ostettu markkinoilta Taipalsaarelle tai joita vietiin markkinoille myyntiin. Lappeenrannan markkinat olivat 1900-luvun alkupuolella nimenomaan eläinmarkkinat. Tuskin koirat kuitenkaan kovin usein matkustivat laivassa, ainakaan ilman isäntää kuten vääpeli Pekka Husson Lyly. Husso ja Lyly kävivät Haikkaanlahdella Husson apen, Antti Suutarin mailla jänisjahdissa. Eräänä syksynä 1930-luvulla Lyly oli lähtenyt Lappeenrannassa Sylvi-emäntänsä kanssa käymään torilla. Lyly oli ehkä kuullut juttua jänisjahtiin menosta, koska se suuntasi emännän huomaamatta Tuulikin kyytiin ja meni tutulle paikalle nukkumaan. Miehistö huomasi koiran laivan lähdettyä liikkeelle. He ihmettelivät, kun Husson koira matkusti ilman isäntää. He päästivät koiran Haikkaanlahdessa laivasta, koska tiesivät, että sinne se oli menossa. Koira marssi Suutarille. Sattumalta oli vielä Antin-päivä. Seuraavana aamuna Lyly laitettiin Tuulikin kyydissä paluumatkalle. Satamatorilla se suuntasi kotiinsa Suonionkadulle.

-

Kaupunkiin pääsy oli todella hankalaa, joskus aivan mahdotonta kelirikon aikaan, joka saattoi jatkua keväisin ja syksyisin viikkokaupalla. Mutta toimeen vaan tultiin eikä pahemmin valitettu, kun siitä ei olisi kuitenkaan ollut mitään hyötyä. Eikä ihmiset pelänneet edes sairastumista, oli totuttu jättämään asiat Herran haltuun. Ajateltiin, että kaikki käy niin kuin on sallittu. Melko heikkoja jäitä pitkin kuljettiin suurta varovaisuutta noudattaen ja joskus jäihin putosi hevonen, mutta melkein aina se saatiin pelastettua. Ihmishenkiäkin vuosien kuluessa oli joskus menetetty. Asuminen saaressa oli tavallaan suurta seikkailua, joten nykyisin tarkoituksella haetaan.

Kesällä kaupunkireissu oli suorastaan huvimatka, kun ”Salmetar” kävi Vehkataipaleessakin kolme kertaa viikossa, neljässä laiturissa Viskarinlahdella.

Kaupunkiin mentäessä laivan kannella kolisi maitotonkkia ja varsinkin syksyllä Ilmojen viilennyttyä sorkantyngät pystyssä valkoiseen lakanaan käärittyjä teurasruhoja ja mitä tavaraa tahansa oli tarvis viedä esim. syksymarkkinoille. Kaikki mahtui hyvällä tahdolla ja järjestelykyvyllä. Myös eläviä eläimiä saattoi olla kyydissä ja ne aiheuttivat omat ongelmansa, kun eläimet peloissaan ja hädissään tekivät tarpeensa laivan ”täkille”. Mutta kukaan ei valittanut ja kapteeni Kaarlo Pyysalo oli itse ystävällisyys, joka sai kaikki asiat järjestymään.


Lähteet: Anu Talka ja Jukka Luoto: Pien-Saimaan kulttuuriretkiopas (2007)
Vehkataipaleen kylän kotisivut

Lue lisää tarinoita Tarinoita Etelä-Karjalasta -kirjasta.The Boats of Taipalsaari in Lake Saimaa

The development of Taipalsaari has been strongly influenced by its location by Lake Saimaa. Until the beginning of the 20th century, waterways were the easiest routes for moving from place to place. The road network was sparse, and roads were inaccessible in winter. The arrival of steamboats provided a solution to transport problems in the summer. In the winter, goods were pulled across the ice.

Ship traffic developed quickly, and in its heyday, several ships operated in the area. There were often two vessels on the same route. The SS Tuulikki departed from Lavikanlahti in Savitaipale in the early morning each day. It went from harbour to harbour on the south side of Kirkkosaari, arriving in the town harbour at around eight o’clock in the morning. The SS Turisti departed from Levänen Bridge and visited the harbours on the west side of Kirkkosaari before joining the same route as SS Tuulikki for the remainder of the journey. The other side of the bridge was the departure point for SS Salmetar, which travelled via Maavesi, Ukkoranta, and in later days Vehkataipale, before heading to town. There were also other boats depending on demand, including one-off services for funerals, weddings and other occasions.

In those days, the boats were fairly busy with passengers, but there was still competition between operators. As Tuulikki and Turisti operated partly on the same route, competition over passengers and cargo was fierce, even dangerous at times. The story goes that old clothes irons and other heavy items were used to weigh down the escape valves of the steam engines. This way, a higher pressure was achieved, which, while dangerous, increased the engine power and provided a few additional knots of speed to beat the competitors. The overlapping timetables couldn’t be avoided - neither operator wanted to give the other any advantage.

In addition to passengers, the ships transported different types of goods: milk kegs, produce destined for the market, horses, even cows, machinery, and whatever else would fit on board the boat. In the town harbour, full milk kegs were taken off the boat and transported to the dairy by horse and cart, and later by truck. In the afternoon, empty kegs were taken back to the boat and delivered to the producers at each harbour. Sometimes, a pier would have a pile of empty kegs, if the farmers didn’t have time to go and meet the boat and the kegs weren’t collected until later.

Although animals were often transported on board, few of them travelled without their owner - unlike Lyly, the dog of warrant officer Pekka Husso. Husso and Lyly used to go rabbit hunting in Haikkaanlahti on the estate of Husso’s father-in-law, Antti Suutari. One autumn in the 1930s, Husso’s wife Sylvi went to the market and took Lyly with her. Perhaps Lyly had heard a rabbit hunt being mentioned, as it got on board the Tuulikki - without Sylvi noticing - and went to lie down in his usual place. The crew didn’t notice the dog until the boat had departed, and they wondered why Husso’s dog was travelling without his master. As they knew the dog, they let him off the boat at Haikkaanlahti, his usual destination. At Haikkaanlahti, the dog marched the familiar route to the house of Antti Suutari. It happened to be Antti’s name day that day. The next morning, Lyly was put on board the Tuulikki to go back. The dog got off at the harbour market and trotted back home.

Sources:
Anu Talka and Jukka Luoto (2007)
Pekka Okko (2004)

Пароходы из Тайпалсаари на озере Саймаа

На развитие Тайпалсаари большое влияние оказывало расположение на берегах Саймаа. Озеро было вплоть до начала 20-го века самым важным путем сообщения. Дорожная сеть была редкой, и зимой дороги зачастую были непроезжими. Пароходное сообщение решало транспортную проблему летом, а зимой грузы перевозились по льду.
Пароходное сообщение развивалось быстро, и в лучшие годы в округе плавало несколько пароходов, даже по два на одной линии. Пароход «Тууликки» начинал свой путь под утро из Лавиканлахти, что в Савитайпале. Он обходил остров Кирккосаари с юга от пристани к пристани и прибывал в город к восьми часам. От моста Левянен отправлялся «Туристи», который обходил Кирккосаари с запада и продолжал тем же курсом, что и «Тууликки». С того же места, что и «Туристи», только с другой стороны моста, отправлялся пароход «Салметар», путь которого пролегал через Маавеси, Уккоранта, а позднее и Вехкатайпале до городской пристани. По мере спроса появлялись и пропадали и другие пароходы, часто исполнявшие заказные рейсы на свадьбы и похороны.
Пассажиров в те годы хватало всем, хотя какая-то конкуренция все же была. Поскольку «Тууликки» и «Туристи» шли последнюю часть пути до города по одному маршруту, соревнование этих пароходов за пассажиров и грузы становилось иногда даже опасным. Поговаривали, что на предохранительные клапаны паровых машин навешивали увесистые утюги и другие грузы. Таким образом давление в котлах поднималось до критического, что прибавляло мощности машине, давая несколько добавочных узлов скорости. Расписание было по договоренности одинаковое, но никто не хотел прийти к пристани вторым.
Кроме пассажиров, суда перевозили разные грузы: бидоны с молоком, изделия и продукты для рынка, лошадей, даже коров, сельскохозяйственные механизмы и все, что только помещалось на пароходе. Полные молочные бидоны выгружали на городском причале, откуда их на лошадях доставляли на маслобойню, позднее молоко перевозили автомобили. Пустые бидоны доставляли к вечеру обратно на пароход, который развозил их по пристаням. Те, кто не поспевал к пароходу, забирали свои бидоны позже, так что иногда на пристани скапливалось множество пустых бидонов.
Хотя на пароходах перевозили и животных, навряд ли многие из них путешествовали без хозяев, как случилось с собакой фельдфебеля Пекка Хуссо. Обычно Хуссо гонял со своим псом Люлю зайцев на землях своего тестя Антти Суутари в Хайккаанлахти. Однажды осенью в 1930-е годы пес Люлю отправился с хозяйкой Сюльви на рынок. Видимо Люлю услышал разговоры об охоте, поскольку с пристани он, не замеченный хозяйкой, проскользнул на пароход «Тууликки» и лег на свое обычное место. Команда заметила собаку только после отплытия и сильно удивлялась, как это собака Хуссо путешествует без хозяина. Они узнали собаку и выпустили ее на берег в Хайккаанлахти, поскольку знали, что там хозяин обычно охотился. Пес побежал к знакомому дому Антти Суутари, у которого как раз были именины. На следующий день Люлю отправили с пароходом «Тууликки» домой. С рыночной площади собака нашла дорогу домой.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti